site name Bruks-Siwertell

Standardization Engineer, Bjuv - Sweden

For information in Swedish, please scroll down

Siwertell is looking to employ a Standardization Engineer for our Engineering department!

The Job

In this position you will be working towards increasing the re-use of parts and components for standardized and existing design. The goal is to reduce design hours in our customer projects and shorten calendar time to carry out design work at higher quality.

Key accountabilities

 • Driving modularization and design standard work.
 • Investigating and preparing new component standard and to maintain existing.
 • Together with responsible employees on engineering department create and maintain in-house standard design.
 • Maintain and purchase all standard and norms needed by the company.
 • Carry out changes that are decided in company product forums that affects the standard departments responsibilities.
 • Take part in the Siwertell standard group, which is the tender standard for our products.
 • Responsible for documenting and establishing and to maintain the Siwertell standard

Qualifications

We think that you have an engineering degree on university level and a genuine interest in engineering and it is an advantage if you are interested in standards and modulization. You are committed, have a positive attitude, are thorough and curious. In this position you will interact with many of your colleagues on other departments within the company, hence social and communication skills is a must. You are fluent in English in both writing and speaking.

We offer..

.. an expert and dynamic role in an international company with great opportunities in an evolving and changing environment. You will be an important force for the standardization department driving important processes and you will be working with committed colleagues from many parts of the company.

Contact and application

Are you interested? To learn more, contact Jonas Andersson, Technical Director, e-mail jonas.andersson@siwertell.com or phone no +46 42 85863, or Katarina Åkesson HR Director, e-mail katarina.akesson@siwertell.com or phone no +46 42 85808. Apply via e-mail career@siwertell.com no later than 15 October 2019. However, applications are being viewed on-going so apply as soon as possible.

 

Standardiseringsingenjör

Vi söker en standardiseringsingenjör till avdelning Engineering Support!

Arbetsuppgifter

Målet för dig som standardingenjör är att minska antalet konstruktionstimmar i våra kundprojekt, öka kvalitén och korta kalendertiden för genomförande av konstruktionsarbetet. Du kommer att arbeta med att öka återanvändning av delar och komponenter för standardiserade och befintliga konstruktioner.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

 • Driva modularisering och konstruktion avseende standardarbete.
 • Undersöka och förbereda nya standardiserade komponenter och upprätthålla nuvarande standardkomponenter.
 • Tillsammans med ansvariga konstruktörer stödja, definiera och upprätthålla företagets konstruktionsstandard.
 • Underhålla och köpa in standardnormer.
 • Delta i företagets standardiseringsgrupp.
 • Genomföra de ändringar som påverkar företagets standard som beslutats i företagets ”Produktråd” och ”Transportörsgrupp”.
 • Ansvara för dokumentering av företagets standard.
 • Kommunicera och underhålla aktuell standard.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är ingenjör, har ett genuint teknikintresserad och konstruktionserfarenhet. Det är en fördel om du har ett intresse av standardisering och modularisering. Ditt arbetssätt kännetecknas av positiv attityd, engagemang, god struktur och en stor portion nyfikenhet. Tjänsten innebär många, framförallt interna, kontaktytor vilket innebär att dina sociala- och kommunikativa förmågor är speciellt viktiga. Du behärskar vårt koncernspråk engelska i såväl tal som skrift.

Vi erbjuder dig..

.. en mycket varierad och utvecklande arbetsroll inom Siwertell. Du blir en drivande kraft inom standardisering och kommer samarbeta med kvalificerade medarbetare ifrån en rad olika discipliner som finner stor tillfredsställelse i sina arbetsuppgifter!

 

Intresserad? Kontakta Jonas Andersson, Technical Director på e-post  jonas.andersson@siwertell.com eller telefon 042-85863, eller Katarina Åkesson, HR Director på e-post katarina.akesson@siwertell.com eller telefon 042-85808 så berättar vi mer om tjänsten. Ansök direkt via career@siwertell.com senast 15 oktober 2019, men ansökningar behandlas löpande så skicka in din ansökan så snart du kan!