site name Bruks-Siwertell

Technical Tender Engineer, Bjuv/Helsingborg - Sweden

For information in swedish, please scroll down.

One of our competent Technical Tender engineers is moving on to a new position within our company and we are now looking for his successor to Siwertell in Bjuv/Helsingborg.

The position

Our Tender department consists of four experienced Tender engineers and offers a broad spectrum of technology regarding projection and design of loaders, unloaders and materials handling terminals. Your main task is to provide our sales force with technical tenders for new sales.  

Your working tasks include to produce technical basis for our tenders, pre-planning work in conjunction with sales and tenders but also lay-out design work and specification development.  

As a Tender engineer you work closely together with colleagues from different technical departments within our company.

Who are you?

In order to succeed in this working role we think you have a degree in mechanical engineering or similar and at least five years relevant working experience – practical and/or theoretical. Suitable backgrounds for the position are complex technical sales roles or more hands-on engineering positions such as service engineer, test engineer, development engineer or design engineer etc.

Experience from the bulk materials handling sector is of course an advantage but not a must but a general interest in technical problem solving and the use of 2D-CAD as a tool is key. To thrive and succeed as a Tender engineer you also need to master the Swedish and English language both orally and in writing.

We offer you…

..a very creative and independent position within an international company with world leading products, clear values and a strong local anchoring. You will work together with highly skilled colleagues from different technical disciplines in an open work environment with short decision paths. You will get the opportunity to be a part of the developing of our company into the future!

Recruitment specialist Daniel Svensson’s personal thoughts:

This is a really nice opportunity if you wish to evolve broadly within both technical sales and engineering in an international organization with world leading products. Siwertell provides an open atmosphere, short decision paths and a great cohesion between colleagues.

 Interested in knowing more about this opportunity?  Call me on +46 707835557 and I will tell you more about the position or apply directly via daniel@ingenjorskraft.com before July 27:th 2020. Applications will be administrated ongoing so send it in soonest possible”

Please note that the position is directly with Siwertell AB and not through an agency. All forms of calls that not refers to questions about the position or the company will be deprecated (such as calls from recruitment-/advertising companies etc.)

Your application will be stored in our CRM-system for possible contact later on and if you wish it to be removed from our server please advise via mail to info@ingenjorskraft.com

 

Teknisk Offertingenjör

En av våra duktiga offertingenjörer går vidare till en ny position inom företaget och vi söker nu en ersättare för honom.

Arbetsrollen

Vår offertavdelning består idag av fyra erfarna personer och erbjuder en bredd inom teknikutveckling vad gäller projektering och design av lastare, lossare och materialhanterings­terminaler Du kommer att ansvara för att utarbeta tekniskt offertunderlag till nyförsäljning och du arbetar bl.a. med framtagande av tekniskt underlag till offerter, förprojektering i samband med försäljnings- och offertarbete samt layout- och specifikationsframtagning. Tjänsten innebär många interna kontaktytor och du samarbetar dagligen med våra säljare, konstruktörer, inköpare m.fl.

Vem är du?

För att lyckas i arbetsrollen tror vi att du har en gymnasie- eller högskole-utbildning inom mekanik, alternativt har du förkovrat motsvarande kompetens i tidigare arbetsroller. Vi tror att du har erfarenhet av arbete inom gränslandet sälj/teknik, kanske ifrån arbetsroller såsom service-/offertingenjör, utvecklingsingenjör, konstruktör eller liknande. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av materialhantering och har erfarenhet och intresse av teknisk problemlösning och layoutarbete med hjälp av 2D-CAD. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift är ett krav. Som person har du har förmåga att arbeta i grupp, skapa och utveckla kontakter samt att självständigt driva dina egna ansvarsområden.  

Vi erbjuder dig…

..en mycket kreativ och självständig position inom ett internationellt företag med världsledande produkter, tydliga värderingar och stark lokal förankring. Du kommer att arbeta med skickliga kollegor inom en rad olika tekniska discipliner i en miljö med högt i tak och korta beslutsvägar. Du får möjlighet att vara med att vidareutveckla ett framgångsrikt företag in i framtiden!

Rekryteringsspecialist Daniel Svensson’s personliga kommentar:

”Detta är en finfin möjlighet för dig som vill utvecklas brett inom sälj och teknik på ett internationellt företag med världsledande produkter. På Siwertell är det högt till tak, korta beslutsvägar och mycket fin sammanhållning mellan kollegor.

Intresserad? Kontakta mig på tel. 0707-835557 så berättar jag mer om tjänsten eller ansök direkt via daniel@ingenjorskraft.com senast 27:e juli 2020. Ansökningar behandlas löpande så skicka in din ansökan så snart du kan!”

Sökord: ingenjör konstruktör utvecklingsingenjör serviceingenjör teknisk inköpare offertingenjör teknisk säljare

OBS: Tjänsten är en tillsvidareanställning på Siwertell AB. Alla former av samtal som inte berör frågor om tjänsten eller företaget (t ex från rekryterings-/bemannings-/annonseringsföretag eller liknande) undanbedes vänligen. Din ansökan kommer sparas i vårt CRM-system för ev kontakt i framtiden och önskar du att den tas bort efter slutfört rekryteringsuppdrag meddelar du oss detta via mail på info@ingenjorskraft.com