site name Siwertell

Sales Engineer - Försäljningsingenjör, Arbrå - Sweden

For information in Swedish, please scroll down. 

Sales Engineer Mobile Chippers

Are you genuinely interested in engineering, like cool and powerful machines and want to work with advanced and modern products, delivered on a world market under a strong brand that contributes to increased use of future climate-smart solutions? This is the position for you!

Due to and increased demand for our machines and systems within Mobile Wood Chippings we want to strengthen our sales organization with one additional Sales Manager/Engineer, working on markets in Sweden, Norway and Denmark.

The job

Your work area will primarily affect the market area Sweden, Norway and Denmark. In Sweden you will work directly together with the end customer, which consists of contractors, in other markets, you will work together with retailers and agents and here you will be responsible for business relations towards them. When working together with retailers and agents it is importat that you  actively support them in their sales work, conduct joint visits to end customers, and work with actively with business development on both strategic and operational level.

In the role as our sales person you will be part in a team of motivated and competent coworkers who has long experience of our business. In your day-to-day work you will have access to competent and experienced support functions that are driven by supporting you in order for you to succeed in your work.

In general, you work actively and proactively according to a strategy specific for your market, this means that you will have an extent impact and possibility to develop the market over time.

Qualifications

To succeed in this position, you are goal oriented, innovative and committed, self-driven and customer focused and business minded. We are driven by offering the customer the most profitable solution, which means that it is important that you have a good ability to analyze and verify the individual customer's needs. Proactivity-, customer- and solution focus are key words in the work.

You have a Technical Education, at least upper secondary level or equivalent and documented experiences from technical product/system sales combined with the right personal qualities and a high level of ambition and willingness to succeed. If you have industry experience, from forests, forest machines, trucks or other heavier vehicles, this is obviously advantageous. You are fluent English in both speaking and writing. It is an advantage if you speak/write German.

The position requires a frequent travel thereof and drivers license is required.

What we offer

We offer you An opportunity to work in an international company in a developing and changing environment together with competent and lovely colleagues. Your future colleagues' interests include - training of all kinds of character, running, dancing, fishing, snowmobiling, cars, skiing (we have colleauges who drive the Vasaloppet) and a whole lot of other things. We work in a fantastic environment near nature and the tranquility of Arbrå.

Location is preferably in our business in Arbrå, Hälsingland.

Contact/Apply

Apply as soon as possible, but no later than September 24, 2019, as we work with continuous selection. Send your application to Mia Olsson by e-mail, mol@bruks.com and mark the application “Sales Mobile Chippers”. For more information, contact Mia Olsson, HR Manager phone no +46 70 3140430 or e-mail mol@bruks.com or Christian Ehn, Marketing Manager FOREST, phone no +46 70 6993110 or e-mail chn@bruks.com.

We look forward to receiving your application!

 

Försäljningsingenjör, Mobila Flishuggar

En ökad efterfrågan på våra maskiner och system inom Mobila Flishuggar medför att vi behöver förstärka vår försäljningsorganisation och därför söker vi nu en säljare på marknadsområdet Sverige, Norge och Danmark.

Om du är tekniskt intresserad, gillar häftiga och kraftfulla maskiner och vill jobba med avancerade och moderna produkter och system som levereras på en världsmarknad under ett starkt och välrenommerat varumärke och som dessutom medverkar till ökat nyttjande av framtida klimatsmarta lösningar då är detta absolut något för dig.

Arbetsuppgifter

I rollen som Säljare kommer du att arbeta i ett team av motiverade och kompetenta medarbetare med lång erfarenhet av branschen. I ditt dagliga arbete har du tillgång till kompetenta och erfarna stödfunktioner som drivs av att supporta dig för att du skall lyckas i ditt arbete.

Ditt arbetsområde kommer i första hand att beröra marknadsområdet Sverige, Norge och Danmark, där arbetet på den svenska marknaden sker direkt genom aktiv bearbetning mot slutkunden vilka utgörs av entreprenörer. På övriga marknader verkar vi genom återförsäljare och agenter mot vilka du ansvarar för affärsrelationerna.  Viktiga delar i arbetet mot återförsäljare och agenter är att aktivt supporta dessa i deras försäljningsarbete, genomföra sam besök hos slutkund, samt arbeta med aktiv affärsutveckling på såväl strategisk som operativ nivå.

Arbetet bedriver du aktivt och proaktivt enligt en för de aktuella marknaderna bestämd strategi vilken du såklart själv till stor del påverkar och över tid utvecklar.

För att lyckas med dina arbetsuppgifter är du lösningsorienterad, innovativ och engagerade samt van att arbeta under eget ansvar och med ett utpräglat kundfokus, affärsmässighet och med stort intresse och vilja för att göra affärer.

Vi drivs av att erbjuda kunden den mest lönsamma lösningen vilket gör att det är viktigt att du har god förmåga att kunna analysera och verifiera den enskilde kundens behov. Proaktivitet och kund och lösnings fokusering är nyckelord i arbetet.

Placeringsort är företrädelsevis vid vår verksamhet i Arbrå men kan diskuteras.  

Utbildning/erfarenhet/kompetenser

Vi förutsätter inte att du kan våra produkter eller våra kunder men att du har dokumenterade erfarenheter från teknisk produkt/system försäljning kombinerat med rätt personliga egenskaper och en hög ambitionsnivå och vilja att lyckas. Har du branscherfarenhet, från skog, skogsmaskiner, lastbilar eller andra tyngre fordon så är detta självklart meriterande. Du har en teknisk Uubildning, minst gymnasienivå och du behärskar Engelska i tal och skrift. Har du tyskakunskaper är meriterande. I positionen kommer du att resa frekvent och därför behöver du körtkort B.

Vi erbjuder dig

En möjlighet att arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kompetenta och härliga kollegor. Dina blivande kollegors intressen är bland annat – träning av all möjlig karaktär, löpning, dans, fiske, snöskoterkörning, bilar, skidåkning och då både utför som längd (vi har några som kör Vasaloppet) och en hel massa annat. Detta gör vi i en fantastisk miljö nära naturen och lugnet i Arbrå.

För mer information om angående tjänsten kontakta:

Mia Olsson, Personalchef
070-314 04 30 e-post 
mol@bruks.com

Christian Ehn, Marknadschef FOREST
070-699 31 10 e-post 
chn@bruks.com

Urval sker löpande men vi vill gärna ha din ansökan snarast, dock senast den 24 september 2019.

Välkommen med din ansökan!