site name Siwertell

Projektledare - Project Manager

Projektledare

For information in English, please scroll down.

Då det händer mycket på BRUKS AB söker vi nu en Projektledare till avdelningen för Projekt- och Orderhantering inom vår affärsenhet WOOD.

Jobbet

Du kommer bland annat att arbeta i ett team av motiverade och kompetenta projektledare, konstruktörer, beredare och inköpare med lång erfarenhet av branschen. Tjänsten som projektledare innebär att du är ansvarig för att leda och genomföra tilldelade kundorderprojekt – och att säkerställa att dessa levereras i rätt tid och till rätt kostnad och kvalitet. I din roll kommer du att hantera ett antal olika projekt – av skiftande karaktär – parallellt, vilket ställer krav på förmåga till helhetssyn och prioriteringsförmåga under tidspress.  

Projekten innefattar alltifrån enskilda produktleveranser från fabrik till mer omfattande systemprojekt hos kund. Kunderna finns främst inom sågverks-, massa- och träförädlingsindustrin och du arbetar ofta direkt mot dessa. Ett visst resande ingår därför i tjänsten. 

Tjänsten präglas av variationsrikedom och högt tempo, varvid krav ställs på att snabbt kunna växla mellan och hantera olika typer av perspektiv – från övergripande frågeställningar till brådskande problemlösning på detaljnivå.

 

Kvalifikationer

Du har flerårig erfarenhet av att leda industriella projekt samt har vana att tolka kontrakt mot både kunder och underleverantörer. Vi ser även helst att du har teknisk branscherfarenhet inom vårt område. Du har teknisk utbildning på högskolenivå – med fördel högskole- eller civilingenjör – och har utöver detta god ekonomisk förståelse. Du är bra på att kommunicera och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska. Andra språk (framförallt tyska) är dessutom meriterande. 

Som person är du affärsmässig och representativ. Du är självgående, initiativrik och målinriktad – med stark drivkraft och förmåga att se lösningar. Därutöver är du noggrann och systematisk – och kännetecknas av att alltid ”vilja ha koll”.

 

Vi erbjuder dig

En möjlighet att arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kompetenta och härliga kollegor. Dina blivande kollegors intressen är bland annat – träning av all möjlig karaktär, löpning, dans, fiske, yoga, snöskoterkörning, bilar, skidåkning och då både utför som längd (vi har några som kör Vasaloppet) och en hel massa annat. Detta gör vi i en fantastisk miljö nära naturen och lugnet med placering på vårt kontor i Arbrå, Hälsingland.

Kontakt / sök tjänsten
 

Ansök snarast, dock senast den 15 september 2019, då vi arbetar med löpande urval.  Skicka din intresseanmälan märkt ”Projektledare” till Mia Olsson på e-post mol@bruks.com .  För mer information om tjänsten, kontakta Mia Olsson, HR chef på tel 070-3140430 eller e-post mol@bruks.com alternativt Martin Eskilsson på tel 070-0706442969 or men@bruks.com.

Välkommen med din ansökan!

 

Project Manager

Sincer there is a lot going on at BRUKS AB, we are now looking to employ a Project Manager for Project and Order Management department within our WOOD business unit.

 

The job

As Project Manager you will be part of a team of motivated and competent Project Managers, Designers, Planners and Purchasers who everyone has long experience of the industry. In this position you will be responsible for management and execution of assigned customer order projects - ensuring that products are delivered within given time frame within budget and with the quality guaranteed. You will handle several projects – with a wide variety of scopes – at the same time, this requires that you can see “the bigger picture” and also can prioritize correctly during time pressure. 

Our customer projects vary from one single product delivery from our factory to extensive system projects at the customer’s site. The customers are mainly active within the area saw mill, pulp and wood processing industries and you often work directly together with them. A certain degree of travelling is therefore included in the job.

The job is characterized by a high degree of variation and high pace, thus demanding ability of being able to handle, different types of perspectives - from overall strategic issues to urgent problem solving at a detailed level.
 

Qualifications/Experience

You have several years of experience in managing industrial customer projects and extensive knowledge in interpreting contracts involving both customers and subcontractors. It is an advantage if you have experience from our area of expertise. You have an engineering education at university level - preferably a B.Sc. or M.Sc. in a relevant engineering field – along with thorough financial understanding.

You have strong communications skills in speech and writing in both Swedish and English. Knowledge of additional languages, especially German, is advantageous.

As a person, you are representative and have good business acumen. You are self-motivated, full of initiatives and goal-oriented - with strong drive and ability to see solutions. In addition, you are careful and systematic - characterized by always wanting "to keep track of things”

 

We offer you

An opportunity to work in an international company in a developing and changing environment together with competent and joyful colleagues. Your future colleagues' interests are for example exercise of all sorts, running, dancing, fishing, yoga, snowmobiles, cars, skiing – both downhill and cross-country (we have some employees doing the Vasaloppet) – and a whole lot of other things. We do this in a fantastic environment, close to nature, on location at our site in Arbrå, Hälsingland.

Contact/Apply

Apply as soon as possible, but no later than 15 September, 2019, as we work with continuous selection. Send your application to Mia Olsson by e-mail, mol@bruks.com and mark it with “Project manager”. For more information, contact Mia Olsson, HR Manager phone no +46 70 3140430 or e-mail mol@bruks.com or Martin Eskilsson, Manager Projects, phone no +46 70 6442969 or e-mail men@bruks.com.

We look forward to your application!