site name Siwertell

Product Manager; Electrical and Control systems Mobile Wood Chippers - Produktansvarig; El- och Styrsystem Mobila Flishuggar, Arbrå - Sweden

For information in Swedish, please scroll down

Product Manager; Electrical and Control systems Mobile Wood Chippers

BRUKS is looking for a Product Manager working with electrical and control systems for Mobile Wood Chips equipment, the position is based in Arbrå, Sweden. Are you technically interested, like powerful machines? Do you want to work with advanced and modern products and systems that are delivered worldwide under a strong brand name that contributes to increased use of future climate-smart solutions? Then this is definitely the position for you.

The Job
You will be part of a team of motivated and competent colleagues who have long experience of our products and industry. Main tasks for the position is responsibility for and hands-on working with design, product development, product maintenance and customizing electrical and control systems for our equipment. Also, you with technical support both externally and internally.

Our machines and systems includes complete electrical and control systems solutions for process control safety management, where we are responsible for competence and ideas for the function, safety etc. In your job you will work closely with our hardware and software suppliers and also you will be responsible for certain parts of the software management such as some programming.

Our systems and solutions are modern and our ambition for developing new solutions that creates customer value is high, now and going forward.

Qualifications
To succeed in this position you have a relevant education and experience in the electrical and automation field combined with knowledge in control and hydraulic systems. Experience from working with vehicle electrical / electronics in trucks, construction machinery or forest machines is an advantage. We strive to develop top market-leading solutions and in order to fit the role you are goal oriented, used to taking responsibilities, innovative and committed. You speak and write both Swedish and English. Other language skills is an advantage. Today we work with Solid Works, AutoCAD and in the Monitor business system.

What we offer
In addition to a very interesting and independent work, we offer you the opportunity to work at an international company in a developing and changing environment together with competent and wonderful colleagues. Your prospective colleagues' interests include - training of all kinds, running, dancing, fishing, snowmobiling, cars, skiing and then both performing crosscontry as alpine skiing (we have some who run the Vasaloppet) and a whole lot else. We do this in a fantastic environment close to nature and the tranquility of Arbrå.

More info/contact
Mia Olsson, Human Resources Manager, 070-314 04 30, mol@bruks.com or Christian Ehn, Mobile Chipper Manager, 070-699 31 10, chn@bruks.com.

Selection is ongoing so we want your application as soon as possible, but no later than October 13, 2019.

 

Produktansvarig; El- och Styrsystem Mobila Flishuggar

BRUKS söker produktansvarig för el och styrsystem avseende Mobila Flishuggar med placering i Arbrå. Om du är tekniskt intresserad, gillar häftiga och kraftfulla maskiner och vill jobba med avancerade och moderna produkter och system som levereras på en världsmarknad under ett starkt och välrenommerat varumärke. Som dessutom medverkar till ökat nyttjande av framtida klimatsmarta lösningar, då är detta absolut en tjänst för dig.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett team av motiverade och kompetenta medarbetare med lång erfarenhet av branschen och våra produkter. Tjänsten innebär att du ansvarar för och operationellt arbetar med konstruktion, produktutveckling, produktunderhåll och kundanpassningar avseende el- och styrsystem för våra Mobila Flishuggar. Inom ditt kompetensområde kommer du även att arbeta med teknisk support både externt och internt.

Våra maskiner och system består av kompletta el- och styrningstekniska lösningar för processtyrning, säkerhetshantering m.m. där vi själva står för kunskap, idé och ansvar bland annat för maskinernas funktion och säkerhet. Du kommer att arbeta nära våra leverantörer av hårdvara liksom mjukvara och du kommer själv att arbeta med vissa delar i mjukvaruhanteringen så som t.ex. en del programmering.

Våra system och lösningar är moderna och vår ambition är höga gällande utveckling av nya lösningar som skapar högt kundvärde i nutid liksom och i framtiden.

Utbildning/erfarenhet
Vi söker dig med relevant utbildning och erfarenhet inom el- och automationsområdet gärna i kombination med kunskaper inom reglerteknik och hydraulik. Erfarenhet från arbete med fordonsel/elektronik inom lastbilar, entreprenadmaskiner eller skogsmaskiner är meriterande.

Vårt arbete drivs av att utveckla marknadsledande lösningar och för att du ska passa i rollen är du lösningsorienterad, innovativ och engagerade samt van att arbeta under eget ansvar. Du talar och skriver svenska som engelska. Andra språkkunskaper är meriterande.

Vi arbetar idag med Solid Works, AutoCAD och i affärssystemet Monitor.  

Vi erbjuder dig
Förutom ett mycket intressant och självständigt arbete så erbjuder vi dig möjligheten till att arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kompetenta och härliga kollegor. Dina blivande kollegors intressen är bland annat – träning av all möjlig karaktär, löpning, dans, fiske, snöskoterkörning, bilar, skidåkning och då både utför som längd (vi har några som kör Vasaloppet) och en hel massa annat. Detta gör vi i en fantastisk miljö nära naturen och lugnet i Arbrå.

 

För mer information om angående tjänsten kontakta:
Mia Olsson, Personalchef, telefonnummer 070-314 04 30 eller e-post mol@bruks.com, eller 
Christian Ehn, Manager Mobile Chipper, telefonnummer 070-699 31 10 eller e-post chn@bruks.com

Urval sker löpande därför vill vi ha din ansökan snarast, dock senast 13 oktober 2019.

Välkommen med din ansökan!