site name Bruks-Siwertell

Konstruktör Mobila Flishuggar - Mechanical Design Engineer

For information in English, please scroll down.

BRUKS söker nu en konstruktör som ska arbeta med utveckling och underhåll av Mobila Flishuggar. Är du intresserad av kraftfulla och häftiga maskiner så kanske du är den konstruktör vi söker?

 

Jobbet

Du kommer att arbeta i ett team av motiverade och kompetenta medarbetare med lång erfarenhet av branschen. Tjänsten som konstruktör vid BRUKS innebär att du är delaktig i arbetet med produktutveckling, produktunderhåll och kundanpassningar. Du kommer även att jobba med teknisk support såväl externt som internt. Vi arbetar idag med Solid Works, AutoCAD och affärssystemet Monitor.

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk examen/högskola med teknisk inriktning. Då våra konstruktioner är tyngre maskiner med omfattande hydrauliksystem och i kategorin systemlösningar så är erfarenhet från detta önskvärt. Vårt arbete drivs utifrån att i största möjliga mån utveckla marknadsledande lösningar som präglas av standardisering/Modularisering och att i alla led vara så effektiva som möjligt. För att kunna göra ett bra arbete är du lösningsorienterad, innovativ och engagerad samt van att arbeta under eget ansvar. Du talar och skriver såväl svenska som engelska, andra språkkunskaper är meriterande.  

Vi erbjuder dig

En möjlighet att arbeta på ett internationellt företag i en utvecklande och föränderlig miljö tillsammans med kompetenta och härliga kollegor. Dina blivande kollegors intressen är bland annat – träning av all möjlig karaktär, löpning, dans, fiske, yoga, snöskoterkörning, bilar, skidåkning och då både utför som längd (vi har några som kör Vasaloppet) och en hel massa annat. Detta gör vi i en fantastisk miljö nära naturen och lugnet med placering på vårt kontor i Arbrå, Hälsingland.

 

Kontakt / sök tjänsten

Ansök snarast, dock senast den 31 januari 2020, då vi arbetar med löpande urval.  Skicka din intresseanmälan märkt ”Konstruktör” till Mia Olsson på e-post mol@bruks.com 

För mer information om tjänsten, kontakta Mia Olsson, HR chef på tel 070-3140430 eller e-post mol@bruks.com alternativt, Christian Ehn, Marknadschef FOREST på på tel 070-6993110eller per e-post chn@bruks.com

Välkommen med din ansökan!

 

Mechanical Design Engineers - Mobile Chippers

BRUKS is looking to employ a Mechanical Designers for developing and maintaining Mobil Chippers. If you are interested in Heavy machinery, perhaps you are our new co-worker!

The job

You will work in a team of motivated and competent designers with long experience of our industry. As a Mechanical Designer at BRUKS, you will be a apart of developing, maintaining and optimize the product according to our customers needs. You will also work with technical support both internally and externally. Today we work in Solid Works, AutoCAD and ERP-system Monitor.

Qualifications

We think that you have an engineering degree on university level. We prefer that you have experience in our area of industry and it is an advantage if you have experience in working with hydraulic systems.

As a person, you are a problem solver, innovative and commited and self-motivated. You speak and write Swedish and English. It is a merit if you speak additional language. 

We offer you

An opportunity to work in an international company in a developing and changing environment together with competent and joyful colleagues. Your future colleagues' interests are for example exercise of all sorts, running, dancing, fishing, yoga, snowmobiles, cars, skiing – both downhill and cross-country (we have some employees doing the Vasaloppet) – and a whole lot of other things. We do this in a fantastic environment, close to nature, on location at our site in Arbrå, Hälsingland.

Contact/Apply

Apply as soon as possible, but no later than 31 January, 2020, as we work with continuous selection. Send your application to Mia Olsson by e-mail, mol@bruks.com and mark the application “Designer/Mechanical Engineer WOOD”. For more information, contact Mia Olsson, HR Manager phone no +46 70 3140430 or e-mail mol@bruks.com or Christian Ehn, Marketing Manager FOREST, phone no +46 70 6993110 or e-mail chn@bruks.com .

 We look forward to receiving your application!